0888 / 687 514 0896 / 861 014
maxpro.syakolov@gmail.com

Пране на автомобилни тапицерии

Автомобилните тапицерии изпираме с професионален екстактор, чрез дълбоко впръскване на препарат, който извежда замърсяванията на повърхността. След активиране на препарата, тапицериите се разтъркват механично и се изплакват с вода, която се впръсква и изсмуква.

Call Now Button