0888 / 687 514 0896 / 861 014
maxpro.syakolov@gmail.com

Стенни и покривни термопанели


① Монтаж на стенни и покривни термопанели.

➁ Изграждане на метална конструкция.

➂ Изграждане на халета.

➃ Цялостно изграждане на плюсови и минусови хладилни камери .

➄ Производствени цехове.


Галерия със снимки

 

Call Now Button